dohody menšie obecné služby od 01.10.2011 do 31.03.2012