Cason Consulting, multifunkčné ihrisko v Padarovciach